Акции за тековниот месец

Телефон:
Контакт П.Д. Трансверзалец 1:
Контакт П.Д. Трансверзалец 2:

3 221 350 / 070 641 998
transverzalec@t.mk
transverzalec@gmail.com