3-221-350

Ориентација во просторот Како да си го пронајдете патот во планина ?

Спортска Ориентација е спорт за кој е потребно знаење и умешност со помош на карта и бусола за брзо движење во непознат терен.


Што е Ориентирањето во Просторот ?

Ориентирањето е спорт кој се базира на умешноста за навигација во просторот и брзо движење на натпреварувачите од точка до точка на непознат терен со помош на умешно користење на топографска или спортска карта и компас.

Успехот на овој спорт зависи од брзото и точно навигирање во просторот, решавање на разновидните задачи со здобиени теоретски и практични познавања од топографијата, висока општофизичка, тактична и психичка подготовка.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Начини на Ориентација

Глобално гледано ориентацијата на замјиштето (географска, топографска или тактичка) ја чинат неколку тематски целини и тоа:

  • ориентација на земјиштето без карта
  • ориентација на карта и со карта
  • одредување на стојна точка
  • движење по земјиштето.

Секоја од нив преставува засебна целина во која се содржани низа различни начини и постапки за извршување на конкретната задача како работна обврска. Имајќи ја предвид комплексноста на проблемот ориентација сите наведени тематски целини се меѓусебно поврзани и една со друга се надополнуваат.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
Polaris - North Star
Прочитај повеќе

BMUMOC2017 - Rajac, Srbija

October 06, 2017

Во периодот од 06 до 08 Октомври 2017г. вo Рајац, Р. Србија беше одржан Меѓународен Натпревар во Планинарска Ориентација - BMUMOC2017 организриан од страна на Планинарскиот Сојуз на Србија. Меѓународниот Натпревар во...

Прочитај повеќе

Планинарска Ориентација - Второ Коло, Суви Лаки

June 10, 2017

На падините на планината Огражден во месноста Суви Лаки, на 10 и 11 Јуни 2017 се одржа Второто коло од Лигата во Планинарска Ориентација. Второто коло го организираше ПАОК “Ентузијаст” од Струмица, со поддршка...

Прочитај повеќе

Светски ден на Ориентација / World Orienteering Day 2017

May 24, 2017

24 Мај 2017 е Светски ден на ориентацијата/ World Orienteering Day/ прогласен од страна на Меѓународната Ориентациона Федерација – IOF. ДПС Трансверзалец...

  • Ориентација Тајмиште (Шапка)

    May 24, 2018 - May 27, 2018

0
0
0