3-221-350

Извештај од акција

17 Dec

Врв Бесна Кобила, Родопи   December 17, 2017   Планинарство

На 17 Декември 2017 г. ДПС Трансверзалец Скопје го искачи врвот Бесна Кобила со надморска височина од 1923 метри на истоимената планина. Врвот Бесна Кобила е највисок врв во Југоисточна Србија, планината е дел од Родопскиот масив. Фотографии од зимската идила на Кире Димов, Зорица Богданова, Ветиме Шаипи и Станимирка Тасевска.


ПРЕБАРАЈ АКЦИИ

Статус на акции

  • Идна акција
  • Тековна акција
  • Измнината акција