3-221-350

Извештај од акција

21 Jan

Раса(1.369мнв)   January 21, 2018   Планинарство

На 21 Јануари 2018год. ДПС Трансверзалец во зимски услови го искачи врвот Раса(1.369мнв) на Осој Планина. Фотографии на Станимирка Лола Тасевска


ПРЕБАРАЈ АКЦИИ

Статус на акции

  • Идна акција
  • Тековна акција
  • Измнината акција